Художньо-естетичний напрям

Забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок оволодіння знаннями в сфері культури та мистецтва

Гуртки: