Еколого-натуралістичний напрям

Передбачає оволодіння здобувачами освіти знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво.
https://kodeksy.com.ua/pro_pozashkilnu_osvitu/15.htm