Охорона праці

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №13-ОД від
01 квітня  2021 р.

ЗАХОДИ
комунального закладу – центру позашкільної роботи

Путивльської міської ради щодо відзначення
Дня охорони праці під девізом
«Передбачити, готуватися та реагувати на кризи –
ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР»


з/п
Зміст заходу Дата
проведення
1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ
1.1 Провести засідання постійно діючої комісії з питань охорони праці, призначити відповідальних за проведення заходів протягом місяця. 01.04.2021 р.
1.2 Інформувати працівників закладу та вихованців про проведення заходів. 01.04.2021 р.
1.3 Перевірити нормативні документи:

–             наявність законодавчих актів;
–             наявність нормативних актів, які затверджуються директором;
–             інструкції з безпеки праці;
–             журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.

09.04.2021 р.
1.4 Переглянути стан куточків з охорони праці. 10.04. 2021 р.
2. БЕЗПЕКА ПРАЦІ
2.1 Провести навчання з працівниками з питань безпеки життєдіяльності, електробезпеки та охорони праці. 08.04.2021 р. –
16.04.2021 р.
2.2 Провести перевірку знань з питань охорони праці працівників. 22.04.2021 р.
2.3 Перевірити оснащення навчальних приміщень:

–             запобіжні надписи, знаки безпеки;
–             справність  інструментів;
–             справність вентиляції, водопостачання, опалення, освітлення;
–             справність заземлення, занулення.

12.04.2021 р. по
16.04.2021 р.
2.4 Перевірити наявність засобів  індивідуального захисту  від враження електричним струмом. 19.04.2021 р.
3. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
3.1 Перевірити наявність інструкцій з пожежної безпеки. 20.04.2021 р.
3.2 Перевірити план евакуації, порядок оповіщення людей на випадок пожежі. 06.04.2021 р.
3.3 Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння:

–             вогнегасників;
–             пожежний інвентар;
–             пожежний щит та укомплектованість всіма необхідними пожежними засобами.

07.04.2021 р.
4. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
4.1 Перевірити наявність групи допуску в осіб, що працюють з електрообладнанням. 24.04.2021 р.
4.2 Перевірити акт перевірки опору ізоляції та заземлення, занулення. 23.04.2021 р.
4.3 Перевірити справність проводки, розеток, вимикачів, коробок для розподілу напруги. 26.04.2021 р.
4.4 Перевірити наявність запобіжних  надписів, сигнальних фарбувань, знаків безпеки. 26.04.2021 р.
5. ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ
5.1 Привести у відповідність вимогам санітарно-побутові приміщення. Постійно
5.2 Систематично підтримувати чистоту в приміщеннях, на робочих місцях, території закладу. Постійно
5.3 Перевірити оптимальні мікрокліматичні умови:

–             температуру;
–             вологість;
–             швидкість руху повітря;
–             природне та штучне освітлення.

На протязі місяця
5.4 Перевірити наявність та укомплектованість (згідно з нормативами) медичних аптечок. 13.04.2021 р.
5.5 Перевірити захист вихованців та працівників від шкідливих факторів (пилу, шумів). 27.04.2021 р.
6. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
6.1 Провести декаду “Охорона праці в ЦПР” у рамках відзначення Всесвітнього дня охорони праці:

–             участь у проведенні фіналу конкурсу дитячого малюнка  «Охорона праці очима дітей».

–             провести з вихованцями заходи до
Дня охорони праці.

 

23.04.2021 р. –
28.04.2021 р.

До 28.04.2021 р.

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ
ПРИСВЯЧЕНИХ ДНЮ ОХОРОНИ ПРАЦІ
7.1 Провести засідання постійно діючої комісії з питань охорони праці за  результатами проведеного місячника. 29.04.2021 р.
7.2 Підготувати звіт про проведення місячника по охороні праці та безпеки життєдіяльності. 29.04.2021 р.