ІНФОРМАЦІЙНА ПРОЗОРІСТЬ

 

1. Статут ЦПР.   Рішення про внесення змін
2.

 

Свідоцтво про атестацію ЦПР

Свідоцтво про державну атестацію ДОТ “Восход”

3. Єдиний державний реєстр 2014 р., 2017 р., 06.01.2021 р., 03.12.2021 р.
4. Структура та органи управління закладу освіти
5. Кадровий склад ЦПР
6. ЦПР кошторис 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р.2021 р., 2022 р., 2023р.
7. Територія обслуговування, закріплена за ЦПР
8. Освітня програма  на 2022/2023 навчальний рік, що реалізується в ЦПР та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Програмне забезпечення:

9. Мова освітнього процесу
10. Правила поведінки здобувачів освіти в ЦПР
11. Наявність вакантних посад
12. Матеріально-технічне забезпечення
13. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
14. Результати моніторингу якості освіти
15. Річний звіт директора ЦПР за 2021/2022 н. р.
16. Правила прийому до закладу освіти
17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
18. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів позашкільної освіти
19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі позашкільної освіти
21. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі позашкільної освіти
22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
23. Фінансовий звіт про надходження та використання коштів загального фонду
24. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
25. Я АТЕСТУЮСЬ