Гуманітарний напрям

Забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок здобувачів освіти, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

Гуртки: