Науково-технічний напрям

Забезпечує набуття здобувачами освіти техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями

https://kodeksy.com.ua/pro_pozashkilnu_osvitu/15.htm