Психолог

Психолог Наталія Клименко +380666081519 (онлайн консультації)

Найкращий спосіб зробити дитину хорошою – це зробити її щасливою.

Оскар Уайльд

Основною метою роботи є : створення сприятливих соціально – психологічних умов для творчого розвитку особистості дітей та підлітків на різних вікових етапах – від дошкільного до юнацького та розв’язання різноманітних психологічних проблем, що виникають у процесі творчої діяльності, соціальної поведінки, розвитку особистості підростаючого покоління, формування та розвиток життєвої компетентності.

Основними завданнями діяльності є:

  • забезпечення створення сприятливих соціально – психологічних та індивідуально – психологічних умов для творчого розвитку особистості;
  • надання необхідної психолого–педагогічної допомоги дітям і підліткам у розв’язанні гострих психологічних проблем особистості, зокрема у подоланні негативного впливу на розвиток їхньої особистості несприятливих соціальних, екологічних та інших факторів;
  • підвищення рівня та якості роботи в позашкільному закладі шляхом реалізації індивідуального, особистісного підходу до дітей і підлітків, правильної організації диференційованого навчання й виховання;
  • сприяння виявленню і цілеспрямованому розвитку творчих здібностей дітей та підлітків в обраній ними сфері діяльності, надання їм допомоги у професійному самовизначенні, забезпечення психологічно – педагогічної підтримки обдарованих дітей;
  • популяризація психологічних знань, прищеплення молоді вмінь та навичок самовдосконалення особистості, здорового способу життя.