Гурток “Паперопластика”. Дистанційне навчання. Вищий рівень, 1 рік навчання (група Б)

 1. Історичний огляд вчення про правильні багатогранники. Основні поняття оригометрії: точка, лінія згину, квадратний аркуш паперу. Основні відношення: лінія згину проходить через точку; точка належить лінії згину. Аксіоми оригометрії
 2. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: тетраедр
 3. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: гексаедр
 4. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: октаедр
 5. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: октаедр
 6. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: ікосаедр
 7. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: ікосаедр
 8. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: додекаедр

Гурток “Паперопластика”. Дистанційне навчання. Основний рівень, 1 рік навчання (група Б)

 1. Аплікації з фігурок оригамі. Демонстрація зразків мозаїк і орнаментів, а також окремих виробів (квіти, грибки, метелики, рибки, котик, собачка)
 2. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Ваза з квітами»
 3. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Виноград»
 4. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Колоски»
 5. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Натюрморт з фруктами»
 6. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Бузок»
 7. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Бузок»
 8. Класичний модуль та авторські модулі в конструюванні об`ємних поробок. Демонстрація кращих робіт

 

Гурток “Паперопластика”. Дистанційне навчання. Основний рівень, 1 рік навчання (група А)

 1. Аплікації з фігурок оригамі. Демонстрація зразків мозаїк і орнаментів, а також окремих виробів (квіти, грибки, метелики, рибки, котик, собачка)
 2. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Ваза з квітами»
 3. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Виноград»
 4. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Колоски»
 5. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Натюрморт з фруктами»
 6. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Бузок»
 7. Cтворення на основі аплікацій оригамі декоративних композицій: «Бузок»
 8. Класичний модуль та авторські модулі в конструюванні об`ємних поробок. Демонстрація кращих робіт

БАТЬКИ ТА ДІТИ

Сім’я – те місце, де отримуються перші життєві цінності. Батько і мати відіграють велику роль в житті своїх дітей, адже від них залежить, якою стане їхня дитина. 

Як будувати міцні та довірливі стосунки зі своєю дитиною

П’ять мов любові у спілкуванні з вашою дитиною

Підлітковий вік: іспит складено!

Гіперопіка прирікає дитину на життєві невдачі

Як допомогти дитині пережити розлучення батьків

 

Гурток “Паперопластика”. Дистанційне навчання. Вищий рівень, 1 рік навчання (група А)

 1. Історичний огляд вчення про правильні багатогранники. Основні поняття оригометрії: точка, лінія згину, квадратний аркуш паперу. Основні відношення: лінія згину проходить через точку; точка належить лінії згину. Аксіоми оригометрії
 2. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: тетраедр
 3. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: гексаедр
 4. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: октаедр
 5. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: октаедр
 6. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: ікосаедр
 7. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: ікосаедр
 8. Виготовлення моделей правильних багатогранників з аркуша: додекаедр

Гурток «Основи екологічних знань». Дистанційне навчання. Основний рівень, 2 рік навчання

 1. Вивчення умов зберігання норм внесення мінеральних добрив у місцевих господарствах. Забруднення добривами 
 2. Екологічна політика України
 3. Закон України Про стратегію національної екологічної політики України на період до 2025 року
 4. Основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та збереження екологічної безпеки- національний план дій з охорони довкілля
 5. Поняття збалансованого розвитку суспільства
 6. Руйнування природніх ландшафтів

Дистанційне навчання, вищий рівень другий рік навчання

 1. Участь папоротеподібних в екосистемах.
 2. Рідкісні та зникаючі види і питання їхньої охорони. Лікарські, декоративні та сидеративні папоротеподібні.
 3. Методи збору та визначення папоротей.
 4. Ознайомлення із різноманітністю папоротеподібних на гербарних зразках.
 5. Догляд за папоротеподібними. Вивчення будови спору папоротей за допомогою мікроскопу.
 6. Час появи насінних рослин. Особливості будови перших голонасінних . сучасна система відділу Пінофіти, або Голонасінні.
 7. Цинадопсіди. Ніпопсіди, або хвойні (Pinopsida,або Coniferopsida)  – найбільша за обсягом та найважливіша за роллю сучасна група в біосфері і в господарській діяльності людини.
 8. Хвойні ліси в Україні та світі їх використання людтною та проблеми їх збереження.
 9. Вивчення будови гілок та листків хвойних на гербарних зразках.

«ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ». Дистанційне навчання. Основний рівень 1 рік навчання

 1. Забруднення повітря
 2. Екологічні групи рослин і тварин стосовно водного режиму
 3. Атмосфера
 4. Склад повітря і його значення у житті організмів
 5. Забруднення повітря
 6. Грунт
 7. Класифікація і структура грунтів. Грунт як середовище існування живих організмів

Дистанційне навчання, початковий рівень, перший рік навчання

 1. Дослідження річки: описання річкової долини, флори і фауни водного середовища, замальовування прибережних рослин. ПРЕЗЕНТАЦІЯ
 2. Виготовлення наочних посібників про роль води у природі.
 3. Дослідницький практикум «Вивчення властивостей води», «Вивчення якостей води у місцевій водоймі».
 4. Робота над прикладним проєктом «Джерела забруднення водойми краю», «Як облаштувати джерело?».
 5. Ґрунти, їх склад та властивості, значення ґрунту. Основні типи ґрунтів. Діяльність людини і стан ґрунтів рідного краю.
 6. Ерозія ґрунтів та способи боротьби з нею. Раціональне використання і охорона земельних ресурсів.
 7. Екскурсія з метою вивчення різноманітності ґрунтів околиць населених пунктів.
 8. Складання схеми «Шари ґрунту». Вивчення складу і властивостей місцевих видів ґрунтів.