Граматика ефективного спілкування

Ознайомлення вихованців з базовими положеннями теорії спілкування; розвиток і вдосконалення їхніх комунікативних навичок; навчання вихованців розумінню себе, своїх емоцій і почуттів, взаємодії з однолітками, педагогами та батьками; сприяння формуванню соціальної компетентності підлітків, підвищенню культури спілкування, накопиченню комунікативного досвіду.

Завданнями  гурка є:

  • розширити, поглибити та систематизувати знання про закономірності, норми та правила спілкування;
  • навчити гуртківців ефективно взаємодіяти з однолітками, педагогами та батьками, знайти своє місце у житті;
  • розвивати творчі здібності, пізнавальну та розумову активність через залучення підлітка до процесів самопізнання;
  • сприяти формуванню інтересу та здатності до рефлексії, потреби в конструктивній міжособистісній взаємодії;
  • сприяти формуванню позитивних якостей емоційно-вольової сфери й адекватної самооцінки гуртківців;
  • виховувати доброзичливе ставлення до інших, уміння працювати в колективі.