ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. Англійська мова та основи ІТ. Основний рівень, 1р.н.

  1. Відмінності британської англійської від американської мови.                  Основні компоненти інформаційної системи та їх функціональне призначення. 
  2. Основи формування англійського речення.                                              Галузі застосування комп’ютерів. 
  3. Будова твердження в англійській мові.                                                    Види та властивості інформації. 
  4. Особливості заперечних речень англійської мови.                       Системи числення. 
  5. З’єднання підмета і присудка в заперечних реченнях.              Принципи роботи дисплеїв.

Залишити відповідь