ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Вищий рівень, другий рік навчання

Дата Тема заняття
1. 02.09.

01.09.

Вступне заняття «Ми Українці: честь і слава незламним!». Інструктаж з правил техніки безпеки під час занять гуртка.
2. 03.09.

07.09.

Рослини і біосфера. Сонце джерело життя на Землі. Рослини представники між Сонцем і життям на нашій планеті. Роль у підтриманні складу атмосфери та крувообігу речовин.
3. 08.09.

10.09.

Екскурсія до краєзнавчого музею.

 

 

4. 17.09.

 

Різноманітність статевих процесів і особливості циклів відтворення водоростей.

 

6. 23.09. Характерні представники підцарства Багрянки, або Червоні водорості (Rhytobijnta), особливості будови та розмноження.
5. 21.09.

24.09.

Підцарство справжні водорості (Phytobijnta).
7. 22.09.

30.09.

Методи збору та визначення нижчих рослин.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Гурток «Юні квітникарі»

Початковий рівень, перший рік навчання.

Дата Тема заняття
1. 15.09.

20.09.

Вступне заняття «Ми Українці: честь і слава незламним!». Інструктаж з техніки безпеки поводження на заняттях гуртка.
2. 21.09.

16.09.

Наша Батьківщина – Україна. Місце України на фізичній карті світу, розташування нашого краю на карті України.
3. 17.09.

27.09.

Екскурсія до краєзнавчого музею.
4. 23.09.

28.09.

Методика дослідницької роботи: загальні підходи. Об’єкти спостережень у живій природі.
5. 30.09.

05.10.

Екскурсія до парку.
6. 24.09.

04.10.

Ознайомлення з інструментарієм юного дослідника: мікроскоп біологічний, лупа ручна, компас шкільний.

Гурток «Юні квітникарі». Дистанційне навчання. Початковий рівень, 1 рік навчання

Тема заняття
1. Вимірювання висоти дерева за допомогою власної тіні.
2. Проростання насіння гороху, квасолі, кукурудзи.
3. Пошуково-дослідницька діяльність за твором В. Сухомлинського «Тихо в лісі взимку», «Як міняється колір снігу», «Сонце зайшло на мороз».
4. Людина . будова тіла. Органи чуття.
5. Екскурсія «Зимовий полон». Спостереження за деревами взимку
6. Виготовлення « March Daily».
7. Культурні рослини. Овочі та фрукти. Які рослини вирощують на клумбах?  Кімнатні рослини.
8. Лікарські рослини. Значення лікарських та культурних рослин в житті людини.
9. Фестиваль лікарських рослин. Лабораторія народної медицини.
10. Ліплення з Чавостиком “Моя улюблена квітка”.

Гурток «Юні квітникарі». Дистанційне навчання. Вищий рівень, 2 рік навчання

Тема заняття
1. Порівняльна характеристика основних ознак представників класів Дводольні (Magnolipsida) та Однодольні ( Liopsida).
2. Складання морфологічних карток для придставників різних класів відділу Покритонасінні.
3. Загальна характеристика покритонасінних. Походження покритонасінних і основні напрямки еволюції.
4. Екскурсія до парку з метою ознайомлення із різноманітністю покритонасінних.
5. Сучасна система класу Дводольні (Magnoliopsida). Поділ на класи.
6. Характерні ознаки та представники родин, які є найважливішими в господарський діяльності людини: Магнолієві(Magnoliaceae), Лататеві (Nyn phaeaceae), Кактусові (Caetaceae), Березові(Betulaceae), Букові(Fageceae), Горіхоів   (Juglandacae), Вербові(Salicaceae), Гарбузові (Cucurbitaceae), Бобові (Fabaceae), Глухокрапивові (Lamiaceae), Складноцвітні (Asteridae).
7. Методи збору та визначення квіткових рослин.
8. Основи гербарної справи.
9. Вивчення життєвих форм та морфологічних особливостей вегетативних та генеративних органів родин класу Дводольні.

Гурток «Юні квітникарі». Дистанційне навчання. Початковий рівень, 1 рік навчання

Тема заняття
1. Проведення дослідів: “Вимірювання температури повітря в кімнаті”, “Пророщування насіння овочів”, “Рух квітів , сила рослин”
2. Створення гігрометру з шишки сосни. Спостереження за рослинами сонячного годинника
3. Порівняння рослин влітку, восени, взимку та навесні. Робота з особистим щоденником спостережень

Гурток «Юні квітникарі». Дистанційне навчання. Вищий рівень, 2 рік навчання

Тема заняття
1. Вивчення будови гілок та листків хвойних на гербарному матеріалі
2. Час появи насінних рослин. Особливості будови перших голонасінних. Сучасна система відділу Пінофіти, або Голонасінні

Гурток «Юні квітникарі». Дистанційне навчання. Вищий рівень, 2 рік навчання

Тема заняття
1. Вивчення зовнішньої будови гаметофітів  різних таксонів мохоподібних (на гербарному матеріалі).
2. Визначення мохоподібних за допомогою визначників.
3. Методи охорони плауноподібних
4. Роль плауноподібних у природі та житті людини. 
5. Роль плауноподібних у природі та житті людини
6. Сучасні плауноподібні,  необхідність зникаючих видів.
7. Вивчення особливостей плауноподібних за гербарними зразками
8. Різноманітність плауноподібних

Гурток «Юні квітникарі». Дистанційне навчання. Початковий рівень, 1 рік навчання

Тема заняття
1. Рослини-багатство нашої планети. Значення та різноманітність рослин.
Царство тварин – найбільше царство на території Живої природи.  Взаємодія живої та неживої природи.
2. Гра «Що потрібно рослині для росту?», «Впізнай квітку».
3. Чому рослини зеленого кольору.
4. Досліди «Як рослина вбирає воду», «Фарбування квітів», «Що швидше росте»
5. Екскурсія «Осіння казка». Милування рослинами восени, спостереження за явищами листопаду, збирання природного матеріалу для гербарію, колекцій, творчих поробок.
6. Порівняння хвойних і листяних дерев. Чому листя дерев опало.

Гурток «Юні квітникарі». Дистанційне навчання. Вищий рівень 1 року навчання

Тема заняття
1. Лабораторна робота з визначення біоморф рослин за класифікацією К. Раункієра за еколого-морфологічного класифікацією
2. Загальна характеристика таксину. Походження та еволюція покритонасінних. Походження та напрямки еволюції квітки.
3. Принципи класифікації. Кодекс ботанічної номенклатури.
4. Загальна характеристика рослин класу Магноліопсиди
(Magnoliopsida), їх морфологічні особливості, класифікація, значення для людини.
5. Характеристика родини Магнолієві (Magnoliopceae), Жовтецеві (Raminulaceae), Капустяні(Brassiaceae), Лободові (Chenopodiaceae), Розові ( Rosoceae), Бобові (Fabaceae), Селерові (Apiaceae), Пасльонові (Sjlanaceae), Глухокропивові (Lamsaceae), Айстрові (Asteraceae).
6. Загальна характеристика рослин класу Ліліопсиди (Liliopsida), їх морфологічні  особливості, значення для людини, класифікації. Характеристика родин: Ліійні (Liliaceae), Злакові (Poaceae), Осокові (Cyperaceae).
7. Охорона рослин та рослинних угрупувань: природоохоронні території. Червона та Зелена книга України.
8. Лабораторна робота із вивчення різноманітності представників основних родин покритонасінних рослин: вивчення різноманітності представників родин Жовтецеві (Raminulaceae), Капустяні (Brassiaceae), Лободові (Chenopodiaceae).
9. Лабораторна робота із вивчення різноманітності представників основних родин покритонасінних рослин: Розові ( Rosoceae), Бобові (Fabaceae), Селерові (Apiaceae).

Гурток «ЮНІ КВІТНИКАРІ». Дистанційне навчання. Початковий рівень 1 року навчання

Тема заняття
1. Первоцвіти та їх охорона. Весняні явища у житті рослин
2. Висівання однорічників: підготовка ґрунту, висівання насіння, догляд за сходами.
3. Практичні роботи із висаджування розсади. Догляд за сходами.
4. Методика досліджень у квітникарстві. Тематика дослідницької роботи.
5. Основні вимоги до закладання з квітково-декоративними рослинами у закритому та відкритому ґрунті.
6. Закладання дослідів з однорічними, багаторічними квітами та квітково-декоративними рослинами закритого ґрунту відповідно до тематики дослідницької роботи.
7. Ведення фенологічних спостережень.
8. Догляд за дослідними рослинами. Оформлення щоденників дослідницької роботи.